Regler for sesonggjester hos Moysand Familiecamping

Regler for sesonggjester

Vi ønsker at alle våre gjester skal lese gjennom våre regler og vilkår når de bor på Norges beste campingplass. Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på.

 1. Det er lov å selge vogn med plass!
 2. Utleie av private vogner er ikke tillatt.
 3. Usikrede levegger og annet som kan blåse avsted, skal tas ned utenom sesongen!
 4. 1 bil pr. vogn jmf gjeldende regelverk. Det er tillatt med kun en bil pr vogn. Evt sesongparkering til ekstra bil, koster 600kr (en kode i bommen, blir i 2020 låst til 1 bil). (Max 2 biler). (Parkeringen på utsiden av bommen, er til dagsbesøkende, og misbruk av denne parkeringen kan medføre borttauing, jmf avtale med kommunen i forbindelse med reguleringsplanen)
 5. Unødvendig motorisert ferdsel inne på campingområde (herunder kjøring med elektriske sparkesykler, mopeder osv) er IKKE tillatt!
 6. Endring i plattinger, oppsetting av helårstelt osv, skal godkjennes av campingplassen FØR! det settes opp!
 7. Det er etablert ladestasjon for El-biler ved butikken, og det er KUN her slike skal lades. (Lading ved vognene er forbudt, jmf El-tilsynet)
 8. Det skal til enhver tid være orden rundt vognene, og gjestene må selv sørge for at gress osv holdes nede, minimum 1 meter rundt enheten.
 9. Det er ikke tillatt å kaste møbler, griller bilbatterier og lignende, verken VED eller I komprimatoren! Kun husholdningsavfall.
 10. Ang arbeid på campingtomtene. Pga mange klager på støy, rundt «byggeaktivitet» osv på campingtomtene, innføres det totalt byggeforbud, mellom 15. juni og 1. september. Det er i tillegg ikke tillatt med slik aktivitet på søndager/helligdager, og etter kl 17.00 fra mandag til lørdag. (Disp. kan gis)
 11. Elektriske anlegg i vogner/telt osv, skal være fagmessig utført, og skjøteledninger skal være godkjent for utendørs bruk, med en minimum størrelse på 2,5 m2
 12. Brudd på betalingsbetingelser eller ordensregler kan/vil føre til tvungen avslutning av leieforholdet, og dersom slikt skjer mistes samtidig retten til videresalg av enheten.
 13. Elektriske anlegg i vogner/telt osv, skal være fagmessig utført, og skjøteledninger skal være godkjent for utendørs bruk, med en minimum størrelse på 2,5 m2
 14. Ordensforstyrrelser, og andre ting som strider mot plassens regler, etikk og vanlig folkeskikk, vil bli varslet skriftlig. Er dere i tvil om det dere tenker å gjøre inne på plassen er ok, spør først!
 15. Husk at naboene skal ha en like god ferieopplevelse som dere selv, så ta hensyn!

Overordnede ordensregler

 • Meld ØYEBLIKKELIG! ifra dersom du observerer hærverk eller liknende! Ikke vær likegyldig.
 • Ta hensyn til naboer, og vær med og skap et godt campingmiljø¸.

Vi ønsker alle våre gjester hjertelig velkommen til en topp Moysand-sommer!