Miljøpolicy for Moysand Familiecamping

Moysand Familiecamping sin miljøpolicy skal bidra til et langsiktig bærekraftig styringssystem som skal drive en kontinuerlig forbedring av virksomheten.
Natur og nærområde
Moysand Familiecamping jobber for å fremme bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gjøre vårt beste for å ta vare på miljøet og naturen, og at våre gjesters behov skal oppfylles uten å komme på bekostning av senere generasjoners muligheter for å oppfylle sine behov. Vi vil jobbe kontinuerlig for å begrense miljøpåvirkninger fra bedriftens aktiviteter, og vil holde nærområdet rent og ryddig.
Energi og vann
Vi har innarbeidet gode rutiner for registrering av vann- og strømforbruk ved overnattingsstedet for å forbedre kontroll. Vi har allerede gjort tiltak for å spare energi ved å blant annet ha godt isolerte bygninger, og vil fortsette å utføre nye tiltak fremover. For fremtiden har vi et ønske om å oppvarme vann med solcellepanel på taket.
Avfall og rengjøring
Vårt bidrag til et bedre miljø for fremtiden er bl.a. at vi har byttet ut alle rengjøringsmidler mot miljømerkede produkter for å begrense utslipp av farlige kjemikaler. Vi har innført kildesortering for bedriftens ansatte og gjester, og vil jobbe aktivt med å bevisstgjøre våre besøkende gjennom informativt oppslag ved miljøstasjoner.