Green Key Campingplass

Moysand Familiecamping er en sertifisert Green Key Campingplass!
Som gjest på en Green Key sertifisert virksomhet kan du være sikker på at overnattingsstedet har gått langt for å sikre at oppholdet ditt er så komfortabelt og hyggelig som mulig, samtidig som det jobbes kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkning.
Green Key sertifiserte virksomheter oppfyller strenge miljøkrav innen de 14 følgende områder: miljøledelse, personalinvolvering, gjesteinformasjon, vann, vask og rengjøring, avfall, energi, mat, inneklima, uteområdet, samfunnsansvar, miljøaktiviteter, administrasjon og konferanse.
Et Green Key overnattingssted har også lagt til rette for at du som gjest kan ta miljøriktige valg, blant annet ved å tilby økologisk, lokalprodusert, eller Fairtrade-merket mat, gjennom oppfordringer om å gjenbruke håndklær, osv.
Formålet med Green Key er å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak. Green Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk.
Green Key er en av de største globale miljøsertifiseringsordningene for overnattingssteder med over 2700 sertifiserte bedrifter i 56 land. Ordningen er den eneste miljøsertifiseringen for overnattingssteder i Norge som har oppnådd utmerkelsen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Recognized.
Miljøpolicy for Moysand Familiecamping
Moysand Familiecamping sin miljøpolicy skal bidra til et langsiktig bærekraftig styringssystem som skal drive en kontinuerlig forbedring av virksomheten.
Natur og nærområde
Moysand Familiecamping jobber for å fremme bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gjøre vårt beste for å ta vare på miljøet og naturen, og at våre gjesters behov skal oppfylles uten å komme på bekostning av senere generasjoners muligheter for å oppfylle sine behov. Vi vil jobbe kontinuerlig for å begrense miljøpåvirkninger fra bedriftens aktiviteter, og vil holde nærområdet rent og ryddig.
Energi og vann
Vi har innarbeidet gode rutiner for registrering av vann- og strømforbruk ved overnattingsstedet for å forbedre kontroll. Vi har allerede gjort tiltak for å spare energi ved å blant annet ha godt isolerte bygninger, og vil fortsette å utføre nye tiltak fremover. For fremtiden har vi et ønske om å oppvarme vann med solcellepanel på taket.
Avfall og rengjøring
Vårt bidrag til et bedre miljø for fremtiden er bl.a. at vi har byttet ut alle rengjøringsmidler mot miljømerkede produkter for å begrense utslipp av farlige kjemikaler. Vi har innført kildesortering for bedriftens ansatte og gjester, og vil jobbe aktivt med å bevisstgjøre våre besøkende gjennom informativt oppslag ved miljøstasjoner.