Miljøpolicy

Miljøpolicy for Moysand Familiecamping
Moysand Familiecamping sin miljøpolicy skal bidra til et langsiktig bærekraftig styringssystem som skal drive en kontinuerlig forbedring av virksomheten.
Natur og nærområde
Moysand Familiecamping jobber for å fremme bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gjøre vårt beste for å ta vare på miljøet og naturen, og at våre gjesters behov skal oppfylles uten å komme på bekostning av senere generasjoners muligheter for å oppfylle sine behov. Vi vil jobbe kontinuerlig for å begrense miljøpåvirkninger fra bedriftens aktiviteter, og vil holde nærområdet rent og ryddig.
Energi og vann
Vi har innarbeidet gode rutiner for registrering av vann- og strømforbruk ved overnattingsstedet for å forbedre kontroll. Vi har allerede gjort tiltak for å spare energi ved å blant annet ha godt isolerte bygninger, og vil fortsette å utføre nye tiltak fremover. For fremtiden har vi et ønske om å oppvarme vann med solcellepanel på taket.
Avfall og rengjøring
Vårt bidrag til et bedre miljø for fremtiden er bl.a. at vi har byttet ut alle rengjøringsmidler mot miljømerkede produkter for å begrense utslipp av farlige kjemikaler. Vi har innført kildesortering for bedriftens ansatte og gjester, og vil jobbe aktivt med å bevisstgjøre våre besøkende gjennom informativt oppslag ved miljøstasjoner.