Regler for sesonggjester

1. Sesongkontraktene er 1-årige, og sesonggjesten godtar betingelsene ved innbetaling av leia(ved 1. delbetaling 25. januar), samt signerer vedlagt kontrakt.
2. Det er lov å selge vogn med plass!
Se regler under avsnittet for: ”Sesongpriser/betalingsbetingelser for 2022-sesongen”!
3. Utleie av private vogner er ikke tillatt.
4. Levegger og andre byggverk av tre over 1 meters høyde, er ikke tillatt, og andre løse gjenstander osv, skal tas ned utenom sesongen!
5. Utemøbler putekasser osv skal stå på plattingen. Og pga vær og vind skal alt dette ryddes inn vinterstid.
6. 1 bil pr. vogn jmf gjeldende regelverk.
1 bil er inkludert i sesongleia. Evt sesongparkering til ekstra bil, koster 1000kr(en kode i bommen pr bil).
(Parkeringen på utsiden av bommen, er til dagsbesøkende, og misbruk av denne parkeringen kan medføre borttauing, jmf avtale med kommunen i forbindelse med reguleringsplanen)
7. Unødvendig motorisert ferdsel inne på campingområde (herunder kjøring med elektriske sparkesykler, mopeder osv) er ikke tillatt!
8. Endring i plattinger, oppsetting av helårstelt osv, skal godkjennes av campingplassen FØR! det settes opp!(det er lov å gjøre ferdig de plattingene som er nedskalert, men skal man ha ny platting fra 2022, må den være av belegningsstein, og rammen rundt av glass eller hekk.
9. Det er etablert ladestasjon for El-biler ved butikken, og det er KUN her slike skal lades. (Lading ved vognene er forbudt, jmf El-tilsynet)
10. Kun 1 strømuttak pr vogn, om ikke annet er avtalt, og det er ikke tillatt å bytte uttak uten å melde fra til oss på forhånd.
11. Det skal til enhver tid være orden rundt vognene/under, og gjestene må selv sørge for at gress osv holdes nede, minimum 1 meter rundt enheten.
12. Det er ikke tillatt å kaste møbler, griller bilbatterier og lignende, verken VED eller I komprimatoren! Kun husholdningsavfall!
13. Ang arbeid på campingtomtene.
Pga mange klager på støy, rundt «byggeaktivitet» osv på campingtomtene, innføres det totalt byggeforbud, mellom 15. juni og 1. september. Det er i tillegg ikke tillatt med slik aktivitet på søndager/helligdager, og etter kl 17.00 fra mandag til lørdag. (Disp. kan gis)
14. Elektriske anlegg i vogner/telt osv, skal være fagmessig utført, og skjøteledninger skal være godkjent for utendørs bruk, med en minimum størrelse på 2,5 m2. Før 1. juni må samtlige sesonggjester ha kontroll av enheten sin, utført av godkjent elektriker, og så sende inn samsvarserklæring til oss.
15. Det er ikke tillatt å ha innlagt vann i vognene/teltene.(gjelder sommer som vinter), og brudd på dette medfører automatisk oppsigelse av plassen.
16. Brudd på betalingsbetingelser eller ordensregler kan/vil føre til tvungen avslutning av leieforholdet, og dersom slikt skjer mistes samtidig retten til videresalg av enheten.
17. Ordensforstyrrelser, og andre ting som strider mot plassens regler, etikk og vanlig folkeskikk, vil bli varslet skriftlig. Er dere i tvil om det dere tenker å gjøre inne på plassen er ok, spør først!
18. Husk at naboene skal ha en like god ferieopplevelse som dere selv, så ta hensyn!


Overordna ordensregler:
Norges beste campingplass krever Norges beste gjester!
Meld ØYEBLIKKELIG ifra, dersom dere observerer hærverk eller lignende! Ikke vær likegyldig! Ta hensyn til naboer, og vær med og skap et godt campingmiljø!Regler oppdatert 2. januar 2022